wz
 
.:: Ekologické praní ::.
----------------------------------------------------------------------------

Jak je pro Vás důležité zdraví Vašich dětí?


Používáte prací prášek? Nebo prací gel? Co jiného že?

Nejvíce používaným chemickým přípravkem v domácnosti je prací prášek.
Prací prášek krátce poslouží, ale zároveň zůstává v prádle. Je tedy důležité, z čeho se prací prostředek skládá a měli bychom jeho nákup pečlivě zvažovat. Existuje celá řada kritérií, podle kterých můžeme prací prostředky posuzovat s ohledem na jejich ekologickou a biologickou nezávadnost.

Fosfor a křemičitan zůstává v prádle
V České republice se podle dostupných pramenů spotřebuje ročně 80 000 tun pracího prášku, a mezi anorganické přísady patří také sloučeniny fosforu a křemičitanů. Uvedené množství chemikálií v konečné fázi přichází nejen do odpadních vod ale i zůstává v prádle. U pracích prostředků se zkoumá biologická rozložitelnost tenzidů (povrchově aktivní látky, které převádějí špínu z prádla do roztoku), ekotoxicita a dále například dermální dráždivost.

 • Biologická rozložitelnost je schopnost organické látky podléhat biologickému rozkladu působením mikroorganizmů.
 • Ekotoxicita je vlastnost látky, která představuje okamžité nebo pozdní nebezpečí v důsledku zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo toxickými účinky na biotické systémy.
 • Dermální dráždivost je lokální zánětlivá odpověď na přímé poškození jedním nebo opakovaným kontaktem s chemickou látkou bez účasti imunologického mechanismu. Proto je kladen důraz na biologickou rozložitelnost organických složek a minimalizaci anorganických přísad.

Jak si tedy na našem trhu vybrat ekologický, biologicky šetrný prací prášek?
Po pravdě je to těžký úkol. Pro ruční praní nám jistě dobře poslouží obyčejné mýdlo s jelenem, ale chceme-li prát v automatické pračce, nezbývá než volit mezi bezfosfátovými značkami a pro praní barevného prádla se vyhnout bělidlům. Pokud však chceme mít alespoň nějakou záruku dobré biologické rozložitelnosti či nízké ekotoxicity, měli bychom volit mezi těmito výrobky
Při dávkování prostředků na praní je proto důležité dbát doporučení výrobce. V případě koncentrátů (kompaktních prášků) , obvykle platí, že méně znamená více. Předávkování vede ke snížení účinnosti lázně způsobené fyzikálně chemickou podstatou, což je obvykle umocněno nadměrnou tvorbou pěny. Výsledek praní potom může být vskutku žalostný.

Pro představu.
Pomůže nám obrázek rozdílu dávkování na 5Kg prádla pro automatickou pračku,
levá strana: ekologický, biologicky šetrný prací prostředek, pravá strana: běžně prodejný prací prostředek s podílem fosfátu.

rozdíl v dávkování

Kdo se zasloužil o nastalou změnu?
Především vědci a chemici,kteří si už před desítkami let uvědomili obrovský nárůst spotřeby fosforu (fosfátu), křemičitanů (silikátů) a dalších chemických přísad v pracích prostředcích používaných v domácnostech, a jejich dopadu na zdraví lidí a též dopadu na přírodu blížícímu se katastrofě. Investoři, kteří věřili, že se vložené peníze vrátí a že získají, když investují do vývoje ekologické drogerie na místo tvrdě chemických a zdraví škodlivých prostředků. Firmy, vyrábějící ekologickou, biologicky šetrnou drogerii bez fosfátů, bez křemičitanů a bez chlóru včetně dalších škodlivých látek. A nezapomeňme také na podnikatele a živnostníky, kteří znají trendy doby a potřeby zákazníků.

Ing. Jan Kostkan a Prof. Ing. Jiří Jarý, DrSc..
Renomovaní chemici, stále hledají další a další návaznosti na přírodní zákonitosti. Originální české výrobky, které nezatěžují životní prostředí a nemají vedlejší účinky na lidské zdraví. Jsou chráněny patenty a užitnými vzory. Ing. Jan Kostkan dále vykonává funkci přednosty útvaru "Spotřební chemie" ve veřejné Instituci revitalizace ekosystémů, dostal cenu za "Výzkum a vývoj prádelenských postupů a prostředků při použití biologicky odbouratelných látek" (řešitel: Ing. Jan Kostkan, nositel: Ing. Jan Kostkan - Jako, Kutná Hora, Masarykova 222). Společně se svou manželkou Ing. Evou Kostkanovou vede výrobu pro prádelenský průmysl. Ing. Jan Kostkan prozradil svou inspiraci deníku Právo "Naším cílem byla snaha vytvořit prací prostředek založený na zcela jiném - ekologickém a přitom účinném - základu, ovšem s podmínkou zachování výrobních nákladů. Při hledání látek, které by měly obdobné vlastnosti při praní, ale jinou chemickou strukturu, jsme vyšli z poznatků korejských a japonských vědců, které u nás rozpracoval Prof. Ing. Jiří Jarý, DrSc. Podstatou jejich nápadu bylo použití polyglykozidů v pracích prostředcích. Jde o sloučeniny cukrů a alkoholů. Přesné složení, které používáme my, z praktických důvodů nemůžeme zveřejnit. Naše prádlo je v současné době čistší, než bylo v dobách, kdy jsme používali standardní prací prostředky, vymizely nám problémy s alergiemi a podle oficiálních rozborů máme na výstupu z prádelny pouze 0,8 miligramu fosforu na litr odpadu. To znamená, že jde o fosfor, který se k nám dostal v prachu zachyceném v prádle z předchozích praní, nikoli o náš vlastní. Kromě toho jsme v našich prádelnách mohli odpojit úpravny vstupní vody (iontoměničové stanice) a rovněž tak máme povoleno naši odpadní vodu po ochlazení vypouštět bez jakékoli další úpravy do kanalizace, protože splňuje všechny předepsané limity,"

Závažné nedostatky sloučenin křemičitanového a fosforečnanového charakteru
Prašnost prádla. Základem prachu jsou anorganické látky, které se uvolňují při praní prádla z lázně. Rovněž po spálení čerstvě vypraného bavlněného prádla, kdy by nemělo zůstat prakticky nic, zůstávají celé kusy chuchvalců anorganického původu. Jde o látky, které po vyprání v běžném pracím prostředku zůstávají zachyceny ve struktuře látky a způsobují její šedavé zabarvení. Odborně se jim říká inkrustace. Dříve se tvrdilo, že dané sloučeniny mají původ ve tvrdé vodě, a tak jsme se rozhodli tyto argumenty ověřit. Z chemických rozborů a zkoušek však naprosto jasně vyplynulo, že jde o látky křemičitého a fosforečného charakteru, tj. že jsou založené na bázi prvků, které nemají s tvrdostí vody nic společného. Bylo tedy nutné hledat jejich původ jinde a také jsme ho nalezli - v pracím prostředku, který právě tyto sloučeniny obsahoval.
Nejvíce diskutovaná složka pracích prostředků jsou právě fosfáty, které se do prášků přidávají ke změkčení vody. Tenzidy totiž mnohem lépe perou v měkké vodě. Fáma, že bezfosfátové prostředky jsou dražší, vezme za své, přepočteme-li si cenu za balení na cenu za jedno praní - dražší i levnější praní pořídíme stejně v kategorii bezfosfátových i fosfátových pracích prostředků.

 • Neumožňují kvalitní vyprání prádla, neboť to zůstává neustále šedavé a s každým pracím cyklem se vrstva inkrustací na prádle zvyšuje. Křemičité sloučeniny navíc mají tendenci částice špíny na sebe vázat a pracují tak přímo proti pracímu procesu.
 • Křemičitany a fosforečnany v prádle i v prací lázni způsobují dermatické problémy jak lidem pracujícím s prádlem, tak těm, kteří takové prádlo nosí.
 • Fosforečnany jsou zdrojem fosforu, který způsobuje známé ekologické problémy (tvorbu toxických sinic).

Zdroje pitné vody.
V ČR představují zdroje pitné vody především vodní nádrže. Rozmach sinic tak vede k tomu, že se do těchto nádrží dostávají siničné toxiny, které se vodárenskou technologií jen obtížně odstraňují. Hrozí tak reálné nebezpečí, že se siničné jedy ocitnou i v pitných vodách.
Jak tomuto nebezpečí čelit? Především je potřebné si uvědomit, že rozvoj sinic je výrazně ovlivňován přísunem živin. Nejdůležitější živiny jsou dusík a fosfor. Každý člověk si může pro zajímavost odhadnout jakým množstvím fosforu za měsíc zcela zbytečně obohatí odpadní vody a kolik krmiva jim tak daruje. Stačí si přečíst kolik fosfátů obsahují přípravky na praní, mytí a čištění požívané v jeho domácnosti.
Odstranit fosfor z odpadních vod představuje výrazné zvýšení nákladů, které se nemůže promítnout nikami jinam, než do zvýšení cen stočného. Druhou cestou je omezit používání fosfátových přípravků. Bezfosfátové přípravky na trhu jsou a chce to jen chtít. Na druhé straně je ovšem mnohem jednodušší využít mediálně propagovaných prostředků a zaplatit třikrát: jednou za reklamu, po druhé za vyčištění odpadních vod a po třetí svým zdravím. Podlomené zdraví je daň, kterou dobrovolně odvádíme za to, že si nevážíme přírody a jejich darů, z nichž je čistá voda tím největším. Spravedlivé bude, když však každý zaplatí za sebe.

Fosfáty nahrazeny sloučeninami typu gemini
Unikátní systém geminů nahrazující u pracích prostředků fosfáty se používá z několika důvodů. Je nejen šetrný k přírodě, ale má i řadu vlastností, které nám známou metodu (za použití fosfátů) několikanásobně předčí.

 • Vynikají vysokou prací účinností a při tom jsou odbouratelné v přírodě.
 • Nahrazují funkci fosfátů a minimalizují vliv tvrdosti vody na kvalitu praní.
 • Posilují prací schopnost pracího prostředku.
 • Obsažené v pracím prášku ochrání prané prádlo.
 • Odstraňuje a zabraňuje tvoření vodního kamene a tím chrání pračku.

Zdokumentovaná zkouška pracího prášku s Geminy
Layout Design By: http://www.gnext.vze.com | © 2002 ekodrogerie.kvalitne.cz